ESAKA DOJO LAUFEN
ESAKA DOJO LAUFEN

Anselm Stahl (Jahrgang 1958)

 

  • Shito Ryu Karate-Do seit 1980 bei Carlos Molina, Hidetoshi Nakahashi und Kenei Mabuni (Soke)
  • Muso Jikiden Eishin-Ryu Iaido seit 1986 bei Tadakatsu Ishihara, Gerald Eisenack und Seigen Esaka
  • Seit 1993 Ausbildung in Zentherapy® bei William S. Leigh und Audrey Nakamura
  • 7. DAN Shito-Ryu Karate-Do
  • 6. DAN Renshi Muso Jikiden Eishin-Ryu Iaido

Hier finden Sie uns

ESAKA DOJO LAUFEN
Lagerhausstr. 17 a
83410 Laufen

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter

 

+49 8682 955296+49 8682 955296